Download GazeDriver manual 

Fejl

Løsning

Kørestolen kører ikke, når jeg kigger på de virtuelle felter

Kontroller GazeDrivers tilstand. Se kapitel 7.2.

Kalibrer GazeDriver igen. Se kapitel 9.1.

Kontroller GazeDrivers position. Se illustration [14]

Genstart GazeDriver. Se kapitel 7.9.1.

Musefunktionen fungerer ikke korrekt, når jeg vil bruge min tablet, telefon eller pc

Se kapitel 9.2:

Tjek Bluetooth-forbindelsen på tablet, telefon eller pc.

I GazeDriver-opsætning skal du tjekke, om skærmens bredde og højde passer til tablet, telefon eller pc.

Kalibrer museoutputtet igen.

Jeg kan ikke skifte til musetilstand og / eller fra kommunikationstilstand til kørestolstilstand

Tjek indstillingerne for at se, om musetilstanden er aktiveret. Se kapitel 8.2.

Tjek indstillingerne for afslutning af musetilstand. Se kapitel 8.2.

Genstart GazeDriver. Se kapitel 7.9.1.

Jeg kan ikke komme ind i indstillingsmenuen på kørestolen

Tjek indstillingerne for at se, om kørestolsindstillingerne er aktiveret. Se kapitel 8.2.

Genstart GazeDriver. Se kapitel 7.9.1.

Tjek kørestolens indstillinger. Er menu-kommandoer tilladt?

GazeDriver fungerer ikke udendørs

Regn, sol og solbriller kan påvirke GazeDrivers ydeevne.

Hold linserne (4) (5) (6) tørre, bær en bredskygget hat og prøv uden solbriller.

GazeDriver vil ikke starte.

Først skal du kontrollere, om batteriet på kørestolen er opladet, og at batteriet fungerer korrekt. Følg vejledningen i kørestolens manual.

Sørg for, at kablerne er korrekt tilsluttet. Se illustration [3] og [8].

Sørg for, at kablerne ikke er beskadiget. Dette skal altid gøres af en professionel med relevant teknisk erfaring (Se II. Installation og Første Brug, kapitel 1.5 & 1.6)

Hvis GazeDriver stadig ikke virker, skal den sendes tilbage til forhandleren.

Ødelagt/defekt feedback LED

GazeDriver skal sendes tilbage til forhandleren.

NIR-lyset (4) (6) er ikke tændt

GazeDriver er ikke startet. Se (12), illustration [4].

Genstart GazeDriver. Se kapitel 7.9.1.

Eller GazeDriver er defekt og skal sendes tilbage til forhandleren.

GazeDriver har registreret en fejl

(De tre feedback-LED’er blinker hvidt)

Genstart GazeDriver. Se kapitel 7.9.1.

Hvis problemet fortsætter, skal GazeDriver sendes tilbage til forhandleren.

GazeDriver vil ikke starte, når det er koldt (GazeDriver er under 5°C).

Tag GazeDriver ind i et varmt miljø (f.eks. indendørs) i en time og genstart GazeDriver.

Tips and tricks

  • Avoid bright light directly into the GazeDriver camera
  • Avoid reflective glasses and sunglasses
  • Do not turn your head while calibrating, only move your eyes. In case of involuntary movements, a helper can support the user's head.
  • Do not bend your head forward while calibrating, it is best to calibrate in the position in which you want to drive
  • Avoid strong light reflections in the screen of the tablet/phone
  • Avoid bright light directly into the GazeDriver camera
  • Avoid reflective glasses and sunglasses
  • Do not turn your head while calibrating, only move your eyes. In case of involuntary movements, a helper can support the user's head.
  • Do not bend your head forward while calibrating, it is best to calibrate in the position in which you want to use the tablet/phone

Still missing answers? Use the contact form on the front page and we will answer you as soon as possible.

Spare parts

Use the contact form on the front page to order spare parts

Splitter

The splitter is the box that sits between the GazeDriver and the wheelchair

Transparent Calibration plate

Clear acrylic plate, with calibration marks and visualization of the virtual fields

Cables

Various cables

en_USEnglish