GazeDrivers funktioner

Kørsel

Giver en glidende kørsel, hvor der kan ændres retning mens kørestolen er i bevægelse. Ikke velegnet for begyndere.

←  ↰  ↑  ↓  ↱  →

Tablet og tlf kontrol

Du kan bruge dine øjne som mus, GazeDriver placerer cursoren hvor du kigger på din tablet og sender derefter et klik.
Velegnet til kommunikation, YouTube osv.

Brugervenlig indlæring

Funktionerne i GazeDriver kan slås til efterhånden som brugeren får erfaring. Det gør det let bare at komme i gang med at køre.
Foreslået rækkefølge:

 1. Simpel kørsel
 2. Tablet funktion
 3. Kørestols indstillinger
 4. Avanceret kørsel
 5. Justering af GazeDrivers reaktionstider

Auto standby

GazeDriver går automatisk i standby efter kort tid. I Standby kan du ikke aktivere kørsel, men du kan skifte mellem funktioner.
Du kan selv sætte GazeDriver i standby eller tage den ud af standby med et enkelt blik.

Simplificeret kørsel

Kørestolen stopper mellem kurs-ændringer, Velegnet til begyndere.

←  ↑  ↓  →

Kørestols indstillinger

Du kan indstille alle tilgængelige kørestols indstillinger med GazeDriver. Fx. hastighed, sæde indstilling og hvad der ellers er tilgængeligt på lige din kørestol.
GazeDriver kan ikke registrere hvor dine indstillinger er, så anbefales kun til brugere der har lidt erfaring med GazeDriver.

Brugertilpasning

GazeDriver har en omfattende menu for brugertilpasning, der sikrer at det virker perfekt for dig:

 • Avanceret kørsel til/fra
 • Tablet funktion til/fra
 • Kørestolsindstillinger til/fra
 • Auto standby tid
 • Reaktionstid  (dwell time) på alle øje input – kan indstilles for de enkelte funktioner
 • Registrer begge øjne, eller kun højre/venstre

Visuel konfigurering

Du kan se alle opsætningsmuligheder og dine input i real tid med en telefon eller tablet.
Når du trykker på setup knappen, kan du derefter åbne wi-fi netværket ‘GazeDriver’ med din telefon eller tablet. Du vil så blive præsenteret for setup siden.

Generelt om øjenstyring

Hvad er eye-tracking?

Eyetracking er en process, hvor man enten måler det sted, der kigges på, eller bevægelsen af øjnene relativt til hovedet. En eyetracker er det maskinel man bruger til at måle øjets position og bevægelse. Eyetracking bruges mest til research af fx usability, men har også fundet vej til gaming og hjælpemidler som GazeDriver.


Skærm kontra ingen skærm

Skærmbaseret mobilitet har en anden udfordring. Når du kigger på en skærm, begrænses dit perifere syn til skærmen. Det perifere syn giver os en opfattelse af noget, inden vi fokuserer på det, noget der er udenfor vores fokuserede blik. Men du har ikke det perifere syn til rådighed, når du bruger en skærm til kørsel. For at kunne orientere dig i rummet, bliver du derfor nødt til at kigge op og væk fra skærmen, og dermed går kørestolen i stå. Med GazeDriver har brugeren hele sit syn til rådighed – både det fokuserede og det perifere – og kan orientere sig i rummet uden at afbryde kørslen. Forhindringer registreres og passeres undervejs uden afbrydelser.

Med skærmbaserede løsninger ser du en 2-dimentionel filmet version af verden. Med GazeDriver ser du virkeligheden.

 
Kong Midas og øjenstyring

Traditionel øjenstyring er kendetegnet ved, at brugeren kigger på en skærm, og at eyetrackeren samtidig registrerer, hvor du kigger på skærmen. Efter en passende latenstid udføres der et klik på det, du ser på. Denne teknologi er fantastisk til kommunikation, underholdning, surfing og hvad man ellers bruger computere til.

Mobilitet med øjenstyring er en helt anden verden. Først og fremmest fordi øjenstyring lider af et såkaldt Midas touch syndrome. Kong Midas, der er en del af den græske mytologi, ønskede så brændende, at alt han rørte ved, blev til guld. Det blev dog hans endeligt, for ikke bare blev hele hans familie, men også al hans mad til guld. Så Midas døde af sult.

Mobilitet med øjenstyring har haft samme problem som kong Midas, nemlig at alt du ser på aktiveres. Med sådan en teknologi på en kørestol, vil det betyde, at ser du på en bil i trafikken, så vil du køre lige ud mod den. Sådan var det, indtil Eyemind udviklede GazeDriver. GazeDriver kan kun køre der, hvor du ønsker at køre. Lige som styring med joystick.