GazeDrivers funktion

Hvad er eye-tracking
Eyetracking er en process, hvor man måler enten det sted der kigges på eller bevægelsen af øjnene, relativt til hovedet. En eyetracker er det maskinel man bruger til at måle øjets position og bevægelse. Eyetracking bruges mest til research af fx usability, men har også fundet vej til gaming og hjælpemidler. Mest kendt som hjælpemiddel er nok Tobii’s øjenstyrede kommunikations enheder.

Skærm kontra ingen skærm
Traditionel øjenstyring er kendetegnet ved at brugeren kigger på en skærm, og øjentyringen registrerer hvor på skærmen der kigges, og efter en passende latenstid hvor brugeren kigger på det samme sted, udføres der et klik her. Dette er fantastisk til kommunikation, underholdning og hvad man ellers bruger computere til.
Men mobilitet med øjenstyring er en helt anden verden. Først og fremmest fordi øjenstyring lider af Midas touch syndrome.

“The most famous King Midas is popularly remembered in Greek mythology for his ability to turn everything he touched into gold. This came to be called the golden touch, or the Midas touch. According to Aristotle, legend held that Midas died of starvation as a result of his “vain prayer” for the gold touch.” Wikipedia.

 Mobilitet med øjenstyring har haft samme problem som kong Midas, at hvis alt hvad du kigger på kan aktiveres, kan du kun holde stille ved at lukke øjnene. Ser du noget farligt, vil du blive styret imod faren. Sådan var det indtil EyeMind udviklede GazeDriver.

Skærmbaseret mobilitet har en anden udfordring, nemlig menneskets syn og måden vi bruger det på. Når man kigger på en skærm begrænses det perifere syn til skærmen, og derfor er brugeren nød til hele tiden at kigge væk fra skærmen for at orientere sig, og dermed går kørestolen i stå. Med GazeDriver har brugeren hele sit syn til rådighed og kan orientere sig uden at afbryde kørslen.

da_DKDansk